1. máj - HOLUBIČKA

Kresba ceruzkou, 2018

Vystrihni a nalep tyčku. Pridaj sa k ľuďom oslavujúcim 1.máj!

Rubrika: FOTO/NARATÍVNA reportáž / PHOTO / NARRATIVE reportage