Dišputy LEP/ Disputes GLUE

LEP je o diskusné fórum, ktoré je založené na využití dišputy, videa, filmu, fotografie a investigatívneho žurnalizmu. Zámerom je spestrenie komunikácie miestnych ľudí v meste Ružomberok. Cieľom je iniciovať samotnú zmenu, sociálne analyzovať, ako aj historicky zhromaždovať dáta v regióne Liptov. Dišputy sú moderované výtvarníčkou Zuzanou Hruškovou. Ponúkajú inšpiráciu bežnými, no zároveň „z davu vytŕčajúcimi“ ľuďmi. LEP insitne zliepa svet každodennej kultúry - robí to s pocitom lásky k objavovaniu. Priebežné informácie o našich aktivitách nájdete na Facebooku.

GLUE functions as a discussion forum. It is based on dispute - we use video, photography and investigative journalism to iniciate the change and enrich the communication amongst lthe ocal people of region Liptov in Slovakia. Our aim is to socially analyse as well as gather historical data within the region of Liptov. Disputes are led by artist Zuzana Hruskova - they offer inspiration by the everyday, yet "sticking-out-of-crowd" people. GLUE naively sticks the world of everydy culture together / it does so within the feeling of discovery. You can find more on our Facebook page.

LEP s Ľubomírom Feldekom

8.Jun 2019 - 27.6. 2019 v Galérii Ľudovíta Fullu o 17:00 hod. Do mesta ruží zavíta kráľ literatúry, Ľubomír Feldek. Nosíte v sebe otázky? Máte jedinečnú šancu priLEPiť sa.

LEP s Leonardom Lofajom

5.May 2019 - 16.5. 2019 o 17:00 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vstupné: 1,00 Eur Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

LEP: Stretnutie tvorivých združení

29.Apr 2019 - Stretnutie tvorivých združení v Galérii Ľudovíta Fullu. Utorok, 30.4.2019 o 17:00 hod, vstupné 1,00 Eur.

Rozprávkové retro-poobedie v Galérii Ľudovíta Fullu

28.Feb 2019 - Rozprávkové retro-poobedie Kde a kedy: GĽF v Ružomberku, 6.3. 2019 o 13:30 hod. Zažili ste už premietanie rozprávok v 8mm formáte? Spoločne si premietneme nemé rozprávky z 50tych rokov minulého storočia.

LEP s Alenou Sabuchovou

18.Feb 2019 - Štvrtok, 14.3. 2019 o 17:00 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Alena Sabuchová je scenáristka, editorka, dokumentaristka a spisovateľka - pôvodom z Ružomberka, momentálne žijúca v Bratislave. Poznáte jej tvorbu?

LEP s Ladislavom Balážecom

11.Feb 2019 - Stavte sa na slovíčko s Ladislavom Balážecom, ktorý stál za kultúrnym centrom Panoptikum. Organizátor hudobných festivalov v súčasnosti pôsobí ako starosta v Partizánskej Ľupči. Čo tieto dve povolania spája a v čom sú odlišné? Diskutujme spolu aj o kultúrnej politike na Liptove. Spolupracujeme s Galériou Ľudovíta Fullu-SNG. Začneme spolu O 17:00 hod. na stretnutí ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO. Vstupné: 1 € Kontakt: ruzomberok@sng.sk, 044 2452 111, fotobezka.zuzana@gmail.com.

LEP s Elenou Klimešovou

9.Nov 2018 - 15. novembra 2018 o 17:00 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu, Ružomberok. Všetci miestni umelci chodili oblečení v čiernom - ona v bielom. Elena Klimešová je fotografka. V minulosti pracovala v Liptovskom múzeu ako "dvorná fotografka", kde vďaka nej vznikol nespočetný fotografický archív. Aké to bolo pre ženu-fotografku stáť za hľadáčikom? Stavte sa na slovíčko a nahliadnite do procesu archívnej fotografie, či životných skúseností tejto málo spomínanej osobnosti Liptova.

LEP s Máriou Pružinskou

4.Oct 2018 - 25.10. 2018 o 17:00 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu. Mária Pružinská je mimoriadnou osobnosťou Liptova. Pochádza zo šľachtického rodu, je majiteľkou renesančno-barokového kaštieľa na okraji obce Bešeňová. Ako divadelná fotografka v minulosti spolupracovala so Štátnym divadlom Košice. Celý svoj život sa venuje rímskym mozaikám. Ernestovi Zmetákovi pomáhala s návrhom kartónu pre kamennú mozaiku na fasáde Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Stavte sa na slovíčko a nahliadnite do procesu mozaikového umenia. Moderuje Zuzana Hrušková. Podujatie sa koná v spolupráci s Galériou Ľudovíta Fullu. Vstupné: 1,00 Eur

LEP s Dobrým centrom - MuDr. Jana Nosková a Mgr. art. Andrea Dobošová

24.May 2018 - 28. 6. 2018 o 17:00 hod., štvrtok, dišputa v Galérii Ľudovíta Fullu, Ružomberok. Aké sú dnešné potreby detí? Ako ich v dnešnej dobe (ne)zvládame? Ako umenie ovplyvňuje naše životy? Po diskusii nasleduje premietnutie filmového dokumentu 7 magických rokov, réžia: Marek Šulík, 52:00 min, 2005.

LEP s Jánom Hýrošom o ružomberskom parku Hýroša

3.May 2018 - Kde: Galéria Ľudovíta Fullu, Makovického ul., 03401 Ružomberok, štvrtok, 7.6. 2018 o 17:00 hod.