Dišputy LEP/ Disputes GLUE (strana 4)

LEP je o diskusné fórum, ktoré je založené na využití dišputy, videa, filmu, fotografie a investigatívneho žurnalizmu. Zámerom je spestrenie komunikácie miestnych ľudí v meste Ružomberok. Cieľom je iniciovať samotnú zmenu, sociálne analyzovať, ako aj historicky zhromaždovať dáta v regióne Liptov. Dišputy sú moderované výtvarníčkou Zuzanou Hruškovou. Ponúkajú inšpiráciu bežnými, no zároveň „z davu vytŕčajúcimi“ ľuďmi. LEP insitne zliepa svet každodennej kultúry - robí to s pocitom lásky k objavovaniu. Priebežné informácie o našich aktivitách nájdete na Facebooku.

GLUE functions as a discussion forum. It is based on dispute - we use video, photography and investigative journalism to iniciate the change and enrich the communication amongst lthe ocal people of region Liptov in Slovakia. Our aim is to socially analyse as well as gather historical data within the region of Liptov. Disputes are led by artist Zuzana Hruskova - they offer inspiration by the everyday, yet "sticking-out-of-crowd" people. GLUE naively sticks the world of everydy culture together / it does so within the feeling of discovery. You can find more on our Facebook page.

PRILEPILI SME SA NA RÁDIO TILOS V BUDAPEŠTI

4.Aug 2015 - So sociologičkou a profesorkou Angela Kocze sme sa 3. augusta v budapeštianskom nezávislom Rádiu Tiloš rozprávali o sociálnej nerovnopránvosti. We have talked about the social inequalities with the professor and sociologist Angela Kocze on Radio Tilos Rádió in Budapest.

PHORNSKÉ OHNE / PHORN'S FIRE. Júlový LEP s Phornom Chin.

8.Jul 2015 - V pondelok 13.7. počas kmérskej šou s reťazami prehovoril Phorn. On Monday 13th July Phorn was speaking with the fire.

Júnový LEP o DECKU: pozvaným hosťom bola výtvarníčka Dana Sochorová. Virtuálne sa priLEPili aj Lucia Okoličányová a Tereza Bušková.

27.May 2015 - Prišli bežní ľudia z ulice, rodičia, slobodní, zadaní... Rozhodli sme sa zmeniť formu diskusie, sedeli sme všetci na pódiu v kruhu.

Májový LEP o Architekultúre: pozvanými hosťami boli Ing. arch. Peter C. Abonyi + Mgr. Martin Kilársky.

11.May 2015 - Žijete na vidieku, v jaskyni, či v epicentre mesta? O naše príbehy sme sa 11.5.

Aprílový LEP o KOZMOPOLITE a POTÁPANÍ s Lindou Esteves Hatalovou.

15.Apr 2015 - V pondelok 13. apríla sme v Panoptiku diskutovali s Lindou o jej živote a vášni k potápaniu.

Marcový LEP o VNÍMANÍ s Bohušom Švihrom.

9.Mar 2015 - Ponúkame niekoľko záberov z diskusie LEP, ktorá sa konala v pondelok 9. marca 2015 v klube Panoptikum Ružomberok.

Februárový LEP o INDIÁNOCH A JAZYKOVEDE s Martinou Krškovou.

9.Feb 2015 - V pondelok 9.2. 2014 sa konala prvá diskusia LEP v Panoptiku. Ponúkame Vám niekoľko záberov.