Insomnia / Insomnia

INSOMNIA, 2006 - súčasnosť. Veci, ktoré mi nedajú spávať.

INSOMNIA, 2006 - till presence. Issues that do not allow me to sleep.

HATCHING OUT / LIAHNUTIE SA

27.Mar 2018 - April 2018, pencil on paper.

Fabriky na lásku

9.Feb 2018 - Kresba ceruzkou, 2017 / Drawing by pencil, 2017.

Podaj ďalej / Pass it over

2.Jan 2018 - Manuál na hru: vezmite toľko hárkov výkresov, koľko hráčov sa zúčastňuje na hre (ľubovoľný počet).

Singing with my stranger

1.Nov 2017 - Manual: find your stranger and sing together.

ŠTÚDIE Z TANČIARNE na Festivale: Sound Art vs. Multimedia

25.Oct 2017 - Séria autentických hudobno-tanečných záznamov tancujúcich dcér, 2015-2017 /video-projekcia/ na festivale Sound Art vs. Multimedia v Galérii Ľudovíta Fullu.

Miesta / Sites

16.Oct 2017 - A series of views of the places that changed my life, analog and digital photography, 2006 - 2017.

V ICH ŠĽAPAJÁCH / IN THEIR SHOES

27.Feb 2017 - There are many kind of women out there. I like to imagine what it would be like to become one of them. So I walk in their shoes. Je veľa druhov žien. Rada si predstavujem, aké by bolo stať sa jednou z nich, tak niekedy kráčam v ich šľapajách.

ČIERNE LISTY / BLACK LETTERS

3.Feb 2017 - Maliarka Judita Feňvešová a fotografka Zuzana Hrušková korešpondujú prostrednícvom nelogickej poézie. Január 2017 - súčasnosť.

FATAL MORGANA

4.Apr 2016 - Odkedy som sa vrátila žiť na Slovensko, zaujíma ma, čo podniecuje ľudskú vieru. Vyhľadávam momenty a situácie, ktoré dokumentujú pravdy. Sčista-jasna poukazujú na variabilitu ľudskej potreby veriť v pravdu- vždy tú svoju. Fotografickým záznamom dokumentujem koncept viery, mystifikácie, ale aj klamu, klamnej predstavy, vidiny, či preludu.

1 HOUR WITH AN UNKNOWN WOMAN / 1 HODINA S NEZNÁMOU ŽENOU.

23.Feb 2016 - The unknown woman asked me to photograph her apartment on the last day of her stay. She was going to move out after 28 years of living there. Being in pain, she wanted to get the last moments captured.