FOTO/NARATÍVNA reportáž / PHOTO / NARRATIVE reportage

Oznamujeme novinky a iné zaujímavosti, ktoré nás neobišli.

Reporting news or other events of our interest.

ArtWife Vol.40 - inšpiratívne ženy v umení - I. ROČNÍK RODOVO ORIENTOVANÉHO FESTIVALU v Diere do sveta

30.Apr 2018 - Kedy: 5.5. o 18:00 hod. Kde: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

1. máj - HOLUBIČKA

20.Apr 2018 - Kresba ceruzkou, 2018 Vystrihni a nalep tyčku. Pridaj sa k ľuďom oslavujúcim 1.máj!

Galéria NEĽUDSKOSTI

5.Mar 2018 - Spolupráca s Rmagazínom: https://rmagazin.sk/category/blog/

Nedeľná chvíľka poézie FM s Mirkou Ábelovou

10.Jun 2017 - https://www.mixcloud.com/rad

VISIT MY STUDIO / NAVŠTÍVTE MÔJ ATELIÉR

22.Nov 2016 - Do you like my art? I am fixing the walls but you can visit / buy my pieces of work soon...

BABY - LAS CHICAS - THE GIRLS

22.Nov 2016 - Daughters Marlene and Suzanne Coco, relativism, co-op learning, kids exposure to art in early stage of life, humor, tricks, music, tanec, new languages, films, objects, thoughts, style-mixing and the views on everydayness. Dcéry Marlene a Suzanne Coco, relativizmus, kooperatívne učenie sa, vystavovanie umeniu v skorom veku, humor, triky, hudba, tanec, nové jazyky, filmy, objekty, mix štýlov a názory na každodennosť.

VIDIEK POSITIF - stretnutie s NEZNÁMYM, sociálna fotosonda s LAS CHICAS / meet your STRANGER, social photosond with LAS CHICAS

10.Nov 2016 - VIETE, KTO ŽIJE VO VAŠOM MESTE? LAS CHICAS boli v prítomnosti iných detí počas Ondrejského jarmoku v synagóge, Ružomberok, ich vlastnou mamou vyslané do terénu, aby zistili od NEZNÁMYCH, odkiaľ sú. Neznámi mali tiež možnosť zakúpiť si ručne spracované umelecké objekty sestrami a ich mamou, alebo chutné trubičky od starkej. Na trhu sa stretli tri generácie s troma smermi v názoroch! Prečo sme na trhu nestretli žiadne miestne minority? Náš výskum pokračuje! DO YOU KNOW WHO LIVES IN YOUR TOWN? Las CHICAS were thrown into the crowd of UNKNOWN people to find out where they are from. The UNKNOWN people also had a chance to buy art objects made by sisters and their mum or you could purchase the sweetest honey waffles by granny Ida. Three genetations have exchanged their opinions on cultures. Why haven´t we met ANY local minorities at the market?Our research is continuing!

DENNÝ TÁBOR pre deti.

15.Jun 2016 - DENNÝ TÁBOR pre deti v Ružomberku.

SWINE DAYS & PECHA KUCHA NIGHT - ŽILINA, 22.4. a 23.4. 2016

21.Mar 2016 - V piatok 22. apríla 2016 sme predstavili naše tajné stratégie na Stanici v Žiline: Pecha Kucha Noc Žilina, Vol. 33 - Swine Days & mestoINAK. You could see inside our secretive ways of working on 22nd. April 2016 at Pecha Kucha Night in Zilina, Stanica Zariecie, Slovakia. In collaboration with Swine Daily magazine and MESTO INAK. V spolupráci s Krištofom Budkem a online magazínom Swine Daily pripravuje Zárečie na Stanici prvé vydanie Swine Days (22. a 23. 4. 2016) a súčasťou piatkového programu bude aj Pecha Kucha Night, kde sa budú prezentovať mladí vizuálni umelci a ďalší zaujímaví ľudia z alternatívnej scény.

Amatérske filmy Michala Daubnera z Ružomberka

25.Oct 2015 - https://vimeo.com/143546615