ON HOW THE BELIEF OF OTHERS IS FORMING MY OWN / AKO VIERA INÝCH FORMUJE MOJU VLASTNÚ.

The picture above: CATHOLIC, analog color photography, shot on 35mm Kodak

 

For Slovak language scroll down.

I could never pray by chanting. This photo-diptych consists of a pair. Half-made in 1998 (@ CATHOLIC, analog color photography, shot on 35mm Kodak) it has been completed in 2006 in Berlin (@ NAUGHTY CORNER, digital photography, shot by LUMIX camera).

Half of my catholic family was telling me it was a good thing to go to church. So I went. The other half of my family hasn't been practicing the church-going although they were protestant in their hearts (my father was a communist). I believed if people were going to church, they couldn't speak about the sex and if they did something wrong, they had to kneel in a "naughty corner". Things that were considered to be wrong for others, where just normal in my circles.

Seventeen years later, I re-investigate my shots.

 

NAUGHTY CORNER, digital photography, shot by LUMIX camera, 2006.

 

The Slovak version:

Nikdy som sa nevedela modliť chválospevmi. Tento fotodiptych pozostáva z páru. Napoly dokončené v 1998 ( @ KATOLÍK, analógová farebná fotografia odfotená na 35mm Kodak film), dielo som dofotila v roku 2006 v Berlíne ( @ NEZBEDNÝ KÚT, digitálna fotografia, odfotená fotoaparátom LUMIX). Polovica mojej katolíckej rodiny mi hovorievala, že je dobré chodiť do kostola. Tak som šla.

Druhá polovica mojej rodiny nepraktizovala kostol, aj keď boli v ich srdciach protestantmi (otec bol komunistom). Vtedy som verila, že ak ľudia chodievali do kostola, nemohli sa zhovárať verejne o sexe. Lenže to, čo bolo zlým v očiach iných, bolo v mojich kruhoch normálne. 

O sedemnásť rokov neskôr znovuobjavujem svoju vieru.