Kontakt / Contact

Zuzana Hrušková
Zakladateľka - šéfredaktorka / Founder - chief editor.

 E: fotobezka.zuzana@gmail.com