O TAKTIKÁCH - projekty, ktoré vznikajú desaťročia- Zuzana Hrušková, fotografka a pozorovateľka.