Talk

Od septembra 2014 sú naše internetové noviny koncipované ako mikroportréty, ktoré sú sprevádzané obrazovou časťou. Cieľom internetových novín je objavenie neobjeveného a sprostredkovanie informácií priamo od obyvateľov Liptova, formou “o nás pre nás”, ktoré by inak zostali okrajovými, alebo zabudnutými. 

We have been publishing our internet-based newsletter since September 2014. We publish microportraits of people who are "sticking out" of crowds within the region of Liptov in Slovakia. We accompany microportraits by visuals and our aim is to talk about what would otherwise be ignored or forgotten.