Zuzana Hrušková - Odísť z domu bez fotoaparátu pre mňa znamená nemať obuté topánky. To leave house without my camera means forgetting to put my shoes on.

Scroll down for English.

Životaumenie

Narodila som sa v roku 1977 v Trstenej na Orave. Vyštudovala som textilný dizajn na VŠVU a multimédiá v Ateliéri slobodnej kreativity. Po absolvovaní VŠVU som odišla na študijný pobyt do Newcastle Upon Tyne v Anglicku, kde som zotrvala nasledujúcich 14 rokov. V roku 2006 som bola organizáciou Arts Council England nominovaná na polročný umelecký rezidenčný projekt s pobytom a kurátorsko-umeleckou spoluprácou v Berlíne. V lete 2015 som v Maďarsku v rámci Višegrádskeho fondu spolupracovala s Gallery8 v Budapešti. V súčasnosti som usadená v Ružomberku - divákom otváram kultúrny a kognitívny svet ako metodička a umelkyňa v Galérii Ľudovíta Fullu-SNG. Iniciatívu FOTOBEŽKA som založila v septembri 2014 a neskôr som ju formovala do občianskeho združenia.

„Hruškovej práce sú založené na 'forenznej analýze' každodennej reality, hľadaní tajomstiev, mystifikácii a fotografickom dokumentovaní fiktívnych príbehov, často v prepojení na vlastný príbeh, prostredie, situáciu. Zaujímajú ju minority, prisťahovalci, utečenci, ich prostredie, vykorenenosť, kultúrne pozostatky, istá osamelosť. Hrušková všetko s istým smútkom fotograficky analyzuje, keďže sama je súčasťou takejto inakosti. Cudzia vždy tam, kde aktuálne žije.“

Text: Zuzana Gažíková, 2014

"Hrušková's works are based on the 'forensic analysis' of everyday reality, mystification and search of secrecies through her photographic documentation of fictive stories. Her fictions often overlap with the story, place or situation of her own. She is interested in minorities, immiration, regugees and their statlessness, cultural remains, or loneliness. Hrušková uses photography to analyse - often speaking a sad lingo - artist herself is a part of what is classed as ' the different'- always alienated within the place she is cohabiting.

Text: Zuzana Gažíková, 2014

The Life of Art

I was born at hospital in Trstena in 1977, Slovakia approximately 10 km from the Slovak/Polish customs. Since graduating with the MA in Fine Arts, Bratislava in 2001, I have been living and working between Slovakia, Germany and the UK. I am working across the documentary and conceptual photography, film, video and writing. Between years 2012-2013 I have been a creative director of a community interest company, an iniciative, where I was working with the Roma community in Newcastle upon Tyne, UK. Since 2014 I am settled in Slovakia where, alongside Fotobežka, I am opening the cognitive and cultural field to visitors in Gallery of Ludovit Fulla, Slovak National Gallery where I work as a methodologist and artist.

 

Links:

FLASH ART.CZ 2014

 

Pripravujem / Upcoming

* 2021 - PRÍBEHY Z TEXTILNEJ - projekt zaznamenávajúci príbehy Rómov z Ružomberka. STORIES FROM THE TEXTILE STREET - project capturing the Romani stories in Ruzomberok, Slovakia, podpora FPKNM.

2020 - ŽENY VO FOTOGRAFII - VZOR DIEVČA -  november 2020 - mesiac fotografie. WOMEN IN PHOTOGRAPHY - THE SHE TEMPLATE - November 2020 - month of photography in Ružomberok, Slovakia

* 2020 - 2022 - KADE TADE - online databáza dokumentárnych filmov, filmových ukážok z produkcie autorov z Liptova - v procese. HERE AND THERE - The online film database, films from production of Liptov authors - in proces, Slovakia.

* 2016 - till now, UMELÉ PLODY / ARTIFICIAL FRUCTUS - projekt zameraný na schopnosť ľudí uveriť vlastnej fantázii. Project based on the idea of people believing in their own fantasy.

 

Výber z výstav a projektov / Selected group and solo shows / projects

 • 2020 - ŽENY VO FOTOGRAFII - VZOR DIEVČA / mesiac fotografie, Ružomberok, Slovakia. WOMEN IN PHOTOGRAPHY - THE SHE TEMPLATE - November 2020, month od photography in Ružomberok, Slovakia.
 • 2020 - SPOD RÚŠKA - sociálna štúdia reflektujúca pocity vybraných ľudí v meste Ružomberok počas COVID-19 izolácie. Prezentované online a na Rádiu Regina, Slovensko. The social study reflectng selected people's feelings we can discover under their facial masks during the COVID-19 times. Presented online and on the Rádio Regina, Slovakia.
 • 2020 - LEPy - pravidelné dišputy s pozvanými hosťami - Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok. GLUES - regular disputes with the invited guests in Gellery of Ludovít Fulla, Ružomberok, Slovakia.
 • 2019 - ŽENY VO FOTOGRAFII - Elena Klimešová. Fotografická výstava so zásahmi Zuzany Hruškovej, mapujúca tvorbu ružomberskej fotografky Eleny Klimešovej, mesiac fotografie, Mestská knižnica Ružomberok, Slovensko. Women in photography, photographic exhibition of works by Elena Klimešová, Town library, Ružomberok, interventions by artist Zuzana Hrušková, Nov. 2019.
 • 2019 - FULLOVE DNI - premiéra filmového dokumentu o majstrovi Ľ. Fullovi, očami osobností, 14:00'min., 2019, hudba Leonard Lofaj, Skeletonn./ Film documentary about the life of Ľudovít Fulla, 14:00'min., music by Leonard Lofaj, Skeletonn, 2019.
 • 2018 - ŽENA - KULTÚRNY VŠEŽRAVEC - výber z projektov galerijnej pedagogiky v Galérii Ľudovíta Fullu. Pecha Kucha Night / ArtWife špeciál, 1. Rodovo orientovaný festival - inšpiratívne ženy v umení, Diera do sveta.
 • 2018 - PAOLA CIARSKA: PAST - FORWARD - PRESS PLAY- kurátorka projektu, výstava maliarky Paoly Ciarskej, spolupráca s Globe gallery, GB/SR. Project curator, the exhibition (Sept 2018) of painter Paola Ciarska, international collaboration with the Globe gallery, Newcastle upon Tyne, GB/SR Gallery of Ľudovíta Fullu in Ružomberok, Slovakia. September 2018.
 • 2018 - Z RUKSAKU / FROM BACKPACK - Galéria umelcov Spiša - GUS, Spišská Nová Ves. Fotografický manéver reformujúci miestne ženy. Photographic manouver reforming local women. May 2018.
 • 2018 - KTO ŽIJE V NAŠOM MESTE? / WHO LIVES IN OUR TOWN? Fotografický projekt reflektujúci životy obyvateľov žijúcich v ortodoxne katolíckom meste Ružomberok. Photography project depicting inhabitants and their relationships in Ruzomberok, a small rural town where orthodox catholicism forms their decissions. November 2018.
 • 2017 - till now, STRACH ZO STRACHU / THE FEAR OF FEAR - texty a kresby zamerané na analýzu ľudského strachu vo vzťahu k teritóriu. Writing and drawings dedicated to the research of human fear in relation to our territory.
 • 2017 - ŠTÚDIE Z TANČIARNE / THE STUDIES FROM BALROOM - video, text, multimediálna inštalácia, multimedia installation, festival Sound Art vs. Multimedia, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK.
 • 2017 - RETRO RK - kurátorka autorskej výstavy fotgrafií Fedora Polóniho, curator of photographic exhibition, photographs of Fedor Polóni, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK.
 • 2017 - ČIERNE LISTY / BLACK LETTERS - korešpondencia fotografky s maliarkou Juditou Feňvešovou, nelogická poézia, Nedeľná chvíľka poézie s Mirkou Ábelovou, Rádio FM.
 • 2017 - LEP/GLUE- pravidelné dišputy s pozvanými hosťami. Regular disputes with the invited guests: Galéria Ľudovíta Fullu - Ružomberok, Diera do sveta - Liptovský Mikuláš
 • 2016 - MIESTA / SITES - fotografická výstava, Artforum Žilina, SK
 • 2016 - PECHA KUCHA NIGHT, Stanica Žilina Záriečie, SK, kltúrny uzol / cultural node.
 • 2016 - VÝSKUM / RESEARCH, Galéria Ľudovíta Fullu, the Slovak National gallery, Slovakia. Narábanie s exaktným vo fotografickom procese, s Robertom Tappertom. Exhibition exploring the theme of private/public withing the subjective document. With Robert Tappert, the winner of Slovak Press Photo 2015.
 • 2015 - NEKRÁĽOVSKÁ RODINA / THE UNROYAL FAMILY, Gallery8, Budapest, Hungary, Visegrad fund.
 • 2015 - PF PRE KOLOMANA SOKOLA / PF FOR KOLOMAN SOKOL, Galéria Rumanský Art Centre, Liptovský Mikuláš, SK
 • 2014 - MY SPACE / MY PLACE, Centrum umenia Zberňa, Ružomberok, SK
 • 2014 - OBYČAJNÉ FIKCIE / ORDINARY FICTONS, v spolupráci s režisérom Marekom Šulíkom, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
 • 2013 - OBYCAJNÉ FIKCIE / ORDINARY FICTIONS, v spolupráci s režisérom Marekom Šulíkom, Slovenská Ambasáda v Londýne, London, GB
 • 2013 - SUPERŽENY / SUPERWOMEN, Gallery8, Budapest, HU
 • 2012 - MESSENGER / MESSENGER, v spolupráci s režisérom Marekom Šulíkom, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, SK
 • 2011 - 2013 - DOMOVINA / HOMELANDS, projekt v produkcii ISIS Arts (produced by ISIS Arts), Newcastle Upon Tyne, GB
 • 2011 - TAKŽE, CO JE DNES INÉ? / SO WHATS DIFFERENT TODAY?, Globe Gallery, Newcastle Upon Tyne, GB
 • 2007 - PREKRAČOVANIE REALÍT / REALITY CROSSINGS, sympózium zamerané na prekračovanie hraníc v oblasti dokumentárnej fotografie (symposium based on the border-crossing in the field of documentary photography), Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, DE
 • 2007 - ROZCHOD / DER BRUCH / THE BREAK UP, Foto-Shop gallery, Berlin, DE
 • 2006 - O NAŠEJ RÝCHLOSTI / YOU SHALL KNOW OUR VELOCITY, Baltic Centre For Contemporary Art, Gateshead, GB
 • 2005 - VDOVY-MANIAČKY / WIDOWS-MANIACS, akcia o ukončení fotografovania (action about the end of photographying), Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead, GB
 • 2005 - DISORIENT, Hit Gallery, Bratislava, SK
 • 2004 - EXIL / EXILE, Open Gallery, Centrum súčasného umenia (Centre for Contemporary Arts), Bratislava, SK
 • 2004 - ZÁSAHY PROTI RASIZMU / INTERVENTIONS AGAINST RACISM, IG Bildende Kunst Gallery, Časopis DIE BUNTE ZEITUNG, Wien, AT
 • 2003 - URBÁNNY SALÓN / THE URBAN SALON, Globe Gallery, North Shields, UK
 • 2002 - ART PRIMEUR, graduanti umeleckých škôl z Východnej Európy, nominácia Centrom súčasného umenia v Bratislave (nominated by Cntre of Contemporary Art in Bratislava), Dordrecht, NL