Marcový LEP o VNÍMANÍ s Bohušom Švihrom.

Ponúkame niekoľko záberov z diskusie LEP, ktorá sa konala v pondelok 9. marca 2015 v klube Panoptikum Ružomberok. Ďakujeme pozvanému hosťovi Bohuslavovi Švihrovi a všetkým, ktorí sa prišli zapojiť do diskusie o mimozmyslovom vnímaní.