Príbehy ľudí z Liptova, umelecká fotografia a predaj umeleckých fotografií

Image: Ruzomberok BABES, digital photography, 2020.

 

Od septembra 2014 Fotobežka prináša mikroportréty zaujímavých ľudí, ktorí svojimi životmi inšpirujú. Je živým médiom - spolunažívaním, investigatívnym žurnalizmom, fotografiou, textom, videom a ceruzkou skúma sociálne štruktúry miest a kultúr. Dokumentuje "za jazdy", samotný názov vznikol kombináciou slov FOTO a KOLOBEŽKA.

Fotobežka is active since September 2014 and is currently based in Slovakia. It uses the day to day living with people and investigative journalism, photography, video, writing or drawing to create micro-portraits of people who are 'sticking out'. It is a medium of exchange - concentrating on the social structures and places. Fotobežka presents people that are not possible to ignore either because of their lifestyle, attitudes or their way of living. After a short period of time spent with the specific people they are invited to a dispute LEP / GLUE, in the Gallery of Ludovít Fulla in Ružomberok, where they present their way of living. Fotobežka sticks people together to create a new cultural exchange in the region od Liptov. The FOTOBEZKA title is a pure mock-up of two words: PHOTO and SCOOTER. It shoots as it rides.