LEP

LEP je o diskusné fórum, v autorskom podaní Fotobežky, ktoré je založené na využití dišputy, videa, filmu, fotografie a investigatívneho žurnalizmu. Zámerom je spestrenie komunikácie miestnych ľudí v meste Ružomberok. Cieľom je iniciovať samotnú zmenu, sociálne analyzovať, ako aj historicky zhromaždovať dáta v regióne Liptov. Dišputy sú moderované výtvarníčkou Zuzanou HruškovouPonúkajú inšpiráciu bežnými, no zároveň „z davu vytŕčajúcimi“ ľuďmi. LEP zliepa svet každodennej kultúry - robí to s pocitom lásky k objavovaniu. V roku 2021 sa Fotobežka vybrala smerom k filmovaniu a zbieraniu filmových záznamov a dokumentov - tak vznikol kadetadefilm.sk. Priebežné informácie o našich aktivitách nájdete na Facebooku.

GLUE functions as a discussion forum. It is based on dispute - we use video, photography and investigative journalism to iniciate the change and enrich the communication amongst lthe ocal people of region Liptov in Slovakia. Our aim is to socially analyse as well as gather historical data within the region of Liptov. Disputes are led by artist Zuzana Hruskova - they offer inspiration by the everyday, yet "sticking-out-of-crowd" people. GLUE naively sticks the world of everydy culture together / it does so within the feeling of discovery. In 2021 Fotobežka took the way towards filming documents and archiving film sequences, shots and documentaries. This is the way kadetadefilm.sk online archive of films has showed up. You can find more on our Facebook page.