Májový LEP o Architekultúre: pozvanými hosťami boli Ing. arch. Peter C. Abonyi + Mgr. Martin Kilársky.

Žijete na vidieku, v jaskyni, či v epicentre mesta? O naše príbehy sme sa 11.5. prišli spoločne podeliť do Panoptika v Ružomberku. O architektúre v kontextoch individuality, globálnych štruktúr a panelákovej kultúry sme sa rozprávali s pozvanými hosťami v pondelok 11. mája v Panoptiku. Zmienil sa o nás aj Ružomberský hlas.

O hosťoch:

Ing. arch. Peter C. Abonyi

sa narodil v roku 1965 v Revúcej a od roku 1988 žije v Ružomberku. Vyštudoval FA SVŠT v Bratislave. Za jeho architektonické skvosty získal mnohé ocenenia (Krištáľové krídlo 2012 za kategóriu Architektúra, za sídlo firmy Gas Oilengineering na okraji Spišskej Teplice pri Poprade, Cena D. Jurkoviča 1997 za kostol v Lomnej a iné.) Profesionálne sa orientuje na koncepčnú autorskú architektonickú tvorbu hlavne v oblasti sakrálnych a kultúrnych stavieb, tiež stavieb v oblasti cestovného ruchu a administratívy, niekoľko originálnych rodinných domov tvorí základ jeho tvorivého prejavu. od konca osemdesiatych rokov je jeho filozofia tvorby zameraná na organické koncepty, nie však na formálnu, ale skôr na obsahovú stránku organického svetonázoru v rámci postmodernej plurality. Svoju filozofiu vyjadril v rámci katalógu k programovej výstave „Živá architektúra“, a neskôr rozvinul v krakovskom časopise „Autoportret“. Je to filozofia charakteristická holistickým prehodnocovaním osvietenských konceptov pod vplyvom dejinných zlyhaní aj nových poznatkov z oblasti kvantovej fyziky a biológie. Vtelením tejto filozofie alebo skôr teológie tvorby sa stal kostol v Liptovských Sliačoch v ktorom je rozvinutá kresťanská symbolika do uceleného obrazu, v ktorom by sa dala architektúra definovať ako „skamenelé slovo“.

Mgr. Martin Kilársky

má zmapované všetky sídliská na Slovensku. Narodil sa v Bratislave, v nemocnici na Šulekovej ulici. Rok pred nástupom do základnej školy sa ocitol v Bratislave a to rovno na najväčšom panelovom sídlisku v Európe, v Petržalke. Martin je presvedčený, že človek, ktorý zmapoval stovky panelákov musí mať v životopise, že býval v Petržalke. V 4. triede sa prisťahoval do Ružomberka a toto mesto doteraz považuje za svoj domov. Vyštudoval štátne gymnázium, právnickú fakultu UK v Bratislave, hrá na cimbal a na klavíri. V minulosti účinkoval v súbore ľudovej hudby a ešte neskôr hral na bicie nástroje v dychovke. Pracoval ako realitný maklér, neskôr na ministerstve dopravy na sekcii diaľníc a PPP projektov, cez letnú sezónu sprevádzal poľsky hovoriacich turistov po Bratislave. Chvíľu pôsobil ako externý redaktor v športovom rádiu, momentálne sa venuje jeho projektu Akébyty.sk.