VIAC KRESIEB A KOLÁŽÍ / MORE DRAWINGS AND COLLAGES

VIAC KRESIEB A KOLÁŽÍ / MORE DRAWINGS AND COLLAGES

The buy-out, the supermarkets stickers, drawing on paper, 2016. Vykúpenie, nálepky zo supermarketov, kresba na papieri, 2016.

 

 

^POWER CUT^, 2008

 

Next door to the parliament, Budapest, 2015

 

V 2006 som začala intenzívnejšie kresliť - v tom istom roku tiež vznikla INSOMNIA. Je to zbierka textov dopĺňaných obrazovou časťou (objektom, fotografiou, kresbou, kolážou). Moje vnímanie je a vždy bude dvojzmyselné. Do dôležitej kolekcie som zahrnula aj kresby mojich dcér, Marlene a Suzanne Coco (6 a 4 roky). 

It was in 2006 when I started to draw more intensivelly - in the same year, I started INSOMNIA. It is made out of texts. They are accompanied by objects, drawings, photograhs or drawings. My perception had always been ambiguous. My online archive includes several sketches done by my daughters Marlene and Suzanne Coco (aged 6 & 4).