Júnový LEP o DECKU: pozvaným hosťom bola výtvarníčka Dana Sochorová. Virtuálne sa priLEPili aj Lucia Okoličányová a Tereza Bušková.

O naše príbehy "matkoumelkýň" sme sa 8.6. prišli spoločne podeliť do Panoptika v Ružomberku. Zaujímalo nás, ako niektorí rodičia podnecujú deti k chápaniu, predstavivosti a porozumeniu prostredníctvom umenia. Mozgy detí majú už od narodenia v sebe naprogramované úžasné schopnosti. Ich rozvoj ale zásadne závisí na okolitom prostredí. Počas diskusie LEP sme odhaľovali, akým spôsobom je tento rozvoj ovplyvňovaný vzájomným pôsobením umenia, technológií, jazykov, medziľudských vzťahov, prírody, viery a všeličoho iného. Nevyhli sme sa témam ako školstvo, nomádizmus, rasizmus, výchova bez TV a alternatívna výchova. Do debaty sa zapojili tvorivé duše: umelkyňa Dana Sochorová, Lucia Okoličányová (Slovak Nordic Walking Association, bývalá prorektorka VŠVU v Bratislave, SK) a Tereza Bušková (umelkyňa, CZ/GB). 

LEP je diskusné fórum založené na využití videa, filmu, fotografie a investigatívneho žurnalizmu. Insitne zliepame svet každodennej kultúry a robíme to s pocitom lásky k objavovaniu.