RASIZMUSKRAT / CUTOFFRACISM

RASIZMUSKRAT / CUTOFFRACISM

20.6. 2015 v Bratislave: negramotné škaredé hlavy brázdia ulicami. Stretnutie mali neonacisti.

20.6. 2015 in Bratislava:  ugly heads are wandering througout the streets - the meeting of neonacists.