RužBOMBerok NAVŠTÍVIL HERKULES C130 / HERKULES C130 IN RužBOMBerok

Ľudia na Liptove zaznamenali niekoľkonásobné prelety vojenského lietadla, ktoré na počesť ustráchaných zhadzovalo umelé ruže. Augustové prelety nad územím Slovenska boli vraj súčasťou vopred plánovanej a dlhodobo riadne koordinovanej výcvikovej aktivity spojeneckých vzdušných síl. V našich kasárňach potichu rastie nová základňa...pýtame sa, NAČO? NATO.

Viac si prečítajte v Ružomberskom hlase.

People of Liptov in Slovakia have monitored several flights of an army aircraft. The plane has dropped many plastic roses in honor of those in fear. The crossover flights above Slovakia in early August were aparently well-planned and coordinated by the air force (NATO). Meanwhile in our army centre in Ružomberok, ...a new base is arrising...

Read more in SK language in the Ruzombersky hlas newspaper.