INAKOSŤ

INAKOSŤ

Z RUKSAKU

Na Slovensku sú v nás predsudky voči inakosti hlboko zakorenené a prítomné vo všetkých vekových a vzdelanostných kategóriách. Negatívne postoje sú veľakrát u ľudí formované v procese socializácie vplyvom médií.
Fotobežka v septembri 2015 začala s interaktívnym edukačným programom, ktorý je zameraný na šírenie pozitívnych myšlienok o rozličných kultúrach a ich vplyvu na slovenskú sociétu. Na sprostredkovanie informácie používame rozhovor, vizuálne referencie ako fotografiu, film a video. Účelom našich seminárov je spustenie pozitívnych prístupov k inakosti, prevencia rasizmu a xenofóbie (hlavne u mladých ľudí), či skoré rozpoznanie a samotné riešenie hejtu v online prostredí.
Semináre sú koncipované na základe myšlienkovej zrelosti zúčastnených v spojitosti s ich vekom. Pred samotným seminárom vždy vopred diskutujeme a vieme vyhovieť Vašim požiadavkam. Máme záujem o spoluprácu s materskými škôlkami, školami, akadémiami vzdelávania, klubmi atď. V prípade záujmu vieme seminár zrealizovať v angickom jazyku. Zameriavame sa na nasledovné skupiny: 5-6 ročné deti, 7-9 roč., 10-16 roč., 17-24 roč., dospelých vo veku od 25-100 rokov). Semináre sú realizované Mgr. art. Zuzanou Hruškovou. Ak máte záujem o náš kreatívny vzdelávací seminár, alebo sa chcete dozvedieť viac o metodických postupoch, kontaktujte nás na fotobezka.zuzana@gmail.com, M: 0944 222474.

Zuzana Hrušková (1977, Trstená na Orave) je slovenská umelkyňa a pedagogička venujúca sa hlavne sociálnej dokumentaristike pomocou fotografie a textu. Po absolvovaní odboru multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako aj odboru pedagogiky, odišla na študijný pobyt do Newcastle Upon Tyne v Anglicku, kde žila ďalších 14 rokov. Pôsobila ako výtvarníčka, pedagogička, tlmočníčka a kreatívna riaditeľka umeleckovzdelávacej neziskovej organizácie v Anglicku. Zuzana sa stala prvou slovenskou umelkyňou, ktorá bola v 2015 nominovaná Višegrádskym fondom na spoluprácu s Gallery8 v Budapešti. Jej výstava zaoberajúca sa rómskou kultúrou bola sprístupnená v októbri 2015. V súčasnosti Zuzana žije a tvorí v Ružomberku. 

http://gallery8.org/en/news/2/68/the-memory-of-the-roma-holocaust

Copyright © 2016 Fotobežka