S ISTOTOU DO NEISTA: Patrik Lučan, publicista.

S ISTOTOU DO NEISTA: Patrik Lučan, publicista.

 

Patrik Lučan je príležitostný bloger, ktorý vie, že aj jeho pohľad je iba jedným z mnohých. Aj keď je Patrik z okolia Bratislavy, stretli sme sa s ním na karnevale v Černovej, kde sa ešte v januári zabával spolu s inými prívržencami zo sféry lingvistiky a cestovateľskej vášne. Študoval filozofiu, dnes sa okrem toho venuje sociológii, ekonómii, internetovému marketingu a podnikaniu. Je zakladateľom internetového portálu Študentské financie a Fotobežke ešte v prvej polovici roku navrhol blog, na ktorom ´visíme´až doteraz. V mesiaci október sme Patrika prizvali do diskusie LEP v Panoptiku, kde sme sa venovali téme globálnej emigrácie vo vzťahu k Slovensku. Ako bonus ponúkame náš krátky rozhovor:

1.Patrik, čo ťa viedlo k písaniu a zverejňovaniu tvojich príspevkov na blogu?

Posledne som sa venoval téme tradičnej rodiny v súvislosti s februárovým referendom a právach homosexuálov. Bol som prekvapený ako účinne dokáže Aliancia za rodinu prekrútiť fakty. Argumenty, z ktorých vychádzali, boli totiž položené na klamstvách a náboženskom presvedčení, v ktorom absentovala tolerancia voči odlišne zmýšľajúcim ľuďom. Sociológovia venujúci sa dlhé roky téme rodiny boli pobúrení s akou ľahkosťou sa dokázali šíriť historické nezmysly medzi podporovateľmi Aliancie. Mojim cieľom bolo zrozumiteľným spôsobom ozrejmiť fakty a z nich vychádzajúce argumenty, ktoré bohužiaľ nehovorili v prospech Aliancie. Taktiež vždy píšem z dôvodu osobného rastu, učiť sa komunikovať prostredníctvom textu so širokými masami ľudí a spoločne hľadať odpovede na zložité spoločenské otázky.

2. Založil si www.studentskefinancie.sk, na čo slúži?

Na webe dnes existuje nespočetné množstvo takpovediac zbytočných vecí, určených len na zábavu. Chýbali mi dôležité informácie o financovaní vysokoškolského štúdia, ktoré by zrozumiteľným spôsobom povedali mladým ľuďom aké možnosti financovania štúdia na VŠ existujú. Web začal ako aplikácia na výpočet sociálneho štipendia, ktoré je poskytované štátom. Časom sa web rozšíril a dnes na ňom môžu študenti získať informácie o cene štúdia na jednotlivých školách, študentských pôžičkách, medzinárodných stážach a práci.

3. Slovensko má problém prijať inakosť. Čo pre teba inakosť znamená a aké má miesto v tvojom živote?

Inakosť je dôležitá pre rozširovanie našich vlastných predstáv o svete. Inakosť má veľa podôb, iný výzor, iné správanie, iné náboženstvo, iná sexualita, iná práca, iné životné hodnoty. Pokiaľ neustále chceme žiť uzavretí vo svojom bezpečnom a stabilnom Slovensku, potom prečo neustále nariekame nad tým, že nemáme platy ako v Nemecku, sociálne dávky ako vo Švajčiarsku, rýchlovlaky ako vo Francúzsku a príležitosti ako v USA? Všetky spomenuté krajiny prešli za posledné desaťročia významnými zmenami k akceptovaniu odlišnosti, k prijímaniu imigrantov a odbúravaniu diskriminácie. Prijať inakosť znamená prijať dynamiku sveta, ktorý sa mení či chceme alebo nie a ťažiť z týchto zmien maximum pozitívneho. V začiatkoch svojho osamostatňovania som sa stretol s ľuďmi, ktorí mi dookola kládli rovnaké otázky, prečo si nenájdem stabilnú prácu, neožením sa a nemám deti. Títo ľudia neakceptovali moju odlišnosť, namiesto podpory tu boli stále nejaké hlúpe otázky. Nechcem si ani predstaviť aké otázky u nás riešia černosi, alebo homosexuáli.

4. Na Slovensku kladieme dôraz na akademickú inteligenciu, ktorú neskôr využívame radšej v zahraničí. Oplatí sa nám to totiž finančne. Čo by si navrhol na udržanie inteligencie na Slovensku?

Začnite podnikať. Nečakajte sladký život po škole, nával pracovných ponúk a teplé stabilné miesto. Zobrať život naplno do vlastných rúk je veľmi ťažké. Naučiť sa žiť inak ako nás učili v škole či doma, to chce veľa odvahy. Ako hovorí známy americký podnikateľ Robert Kiyosaki: Istotu nájdete vtedy, keď dokážete žiť v neistote. A má pravdu, každá skúsenosť nás učí ľahšie zvládať nové prekážky. Kto chce zveriť svoj život a problémy do rúk druhým a čakať na ich milosť alebo nemilosť? Myslím, že mladí ľudia majú na viac ako zabíjať čas čakaním na akési politické riešenia, ktoré aj tak nikdy príliš nefungujú.

5. Ružomberská Katolícka univerzita nemá najlepšie renomé. Mňa samú dlhotrvajúce spory ohľadne prepierania peňazí cirkvou znepokojujú. O zahrávaní sa s akreditáciou na tejto inštitúcii ani nehovoriac...Mnohí ľudia voči miestne nastolenej cirkvi nemajú rešpekt. Ako to vidíš ty? Chcel by si byť absolventom Katolíckej univerzity?

Pre mňa osobne nebolo príliš podstatné aká univerzita mi ponúkne vzdelanie, ale to, čo si za tie roky štúdia odtiaľ odnesiem. Veľmi záleží na osobe vyučujúceho a jeho individuálnom prístupe. Hroziaca strata akreditácie je skutočne vážny problém, avšak rovnako dôležitým je vzťah s vyučujúcimi. Ak by som si dnes mal vybrať medzi školou bez akreditácie a školou kde sú učitelia motivovaní ma niečomu naučiť, možno by som si vybral práve tú druhú možnosť.

Ďakujeme za rozhovor,

Zuzana H.

            Kresba © Zuzana Hrušková, 2010, PRAVDU POVEDANÉ.