POD ZVÄČŠOVÁKOM - LEP s Fedorom Polónim

POD ZVÄČŠOVÁKOM - LEP s Fedorom Polónim

Fedor Polóni je Ružomberčan s koreňmi v Partizánskej Ľupči. Prvý raz sme sa stretli na výstave MY SPACE / MY PLACE v bývalej handrárni v Ružomberku. Odvtedy sme ho vídavali všade s fotoaparátom zaveseným na krku.

Ku fotografii sa dostal ešte na meštianke, terajšej ZŠ na Dončovej ulici v Ružomberku, kde navštevoval krúžok fotografie. Keď ho raz, ako náhradníka závodného fotografa, vyzvala celulózka na oslavy 1. mája zhotoviť portréty Stalina a Lenina, urobil Leninovi pri zväčšovaní v tmavej komore veľký židovský nos. V roku 1966 Fedor Polóni za pomoci mnohých iných ľudí na Liptove zriadil fotografické združenie FOTOFORUM, ktorého primárny impulz bol politický. Podieľal sa aj na vzniku Stromu a Zväzu slovenských fotografov.

 PriLEPili sme sa na témy o niekdajšom Hlinkograde, fotografii, politike a negatívoch.