ČIERNE LISTY / BLACK LETTERS

ČIERNE LISTY / BLACK LETTERS

Čierne listy, jan 2017 -

Čierne listy sú o pocitoch, ktoré Judita a Zuzana v sebe nosia, no verejne sa o nich aktuálne nechcú vyjadriť. Obom autorkám Čierne listy pripomínajú čiernu skrinku obsahujúcu vstupy a výstupy zapisovača letových údajov, ktorá býva síce oranžovej farby, no celý proces odhaľovania údajov zvyčajne kľučkuje okolo tragédie lietadla. Judita Feňvešová a Zuzana Hrušková si prisvojili túto metódu a momentálne ju využívajú vo vzájomnej komunikácii prostredníctvom vzájomného zasielania si pocitových záznamov - tie si doručujú v čiernych obálkach.

--------------

Black letters, Jan 2017 -

The Black letters works are based on feelings that non of the authors wish to publically showcase. Black letters remind us a black box of the plane. They contain the entries and exits similar to the flight details. The black box is usually orange, yet the feeling about the whole crashed moments of the plane are dark. Both authors had adopted this method and are currently using it in their letter correspondence. Their letters are dark, yet funny while they use the illogical automated poetry - both authors sent them in black envelopes.

 

*Máj 2017, videolist, Zuzana Judite / May 2017, video-letter, Zuzana to Judita

https://vimeo.com/216969786

 

*Apríl 2017, videolist, Zuzana Judite / April 2017, video-letter, Zuzana to Judita

https://vimeo.com/216966180

https://vimeo.com/215540484?ref=fb-share

 

*Marec 2017, videolist, Zuzana Judite / March 2017, video-letter, Zuzana to Judita

https://vimeo.com/211225213

https://vimeo.com/211227875

 

*Február 2017, náhľad: list Judite od Zuzany / February 2017, the view: correspondence from Zuzana to Judita.

 

Náhľad: List od Judity Zuzane / the view: Letter to Zuzana from Judita.

 

Máj 2017: zvukový záznam, čítanie poézie s Mirkou Ábelovou, Nedeľná chvíľka poézie, Rádio FM: https://www.mixcloud.com/radiofm/nedelna-chvilka-poezie_fm-zuzana-hruskova-2852017/