Podaj ďalej / Pass it over

Podaj ďalej / Pass it over

Manuál na hru: vezmite toľko hárkov výkresov, koľko hráčov sa zúčastňuje na hre (ľubovoľný počet). Posadajte si vedľa seba, najlepšie bude, ak vytvoríte kruh. Začnite kresliť - ak si myslíte, že ste hotový/á, podajte výkres susedovi. To isté robí váš prísediaci - vzniká niekoľko spoločných kresieb. Kresby cirkulujte dovtedy, kým sa vám diela zdajú byť hotové. Počas kreslenia spolu diskutujte na rôzne témy (téma sa môže zvoliť aj na začiatku hry).

Užívajte si! Len málo ľudí sa v dnešnej dobe má čas hrať a súbežne tvoriť umenie!

 

Manual: take several blank sheets of paper, seat yourselves in a circle (as many people as u wish - best if u know each other), start drawing (do not think), if you feel you have done your bit, pass your drawig to the person on your left. Start drawing another one...play the game until you think you all are completed. Discuss amongst each other during your drawing. You might choose a topic if you wish.

Enjoy! Not many people have nowadays time to play and at the same time make art!

 

 

 

 

Authors of drawings / players: Judita Feňvešová - naive painter and poet, Rasťo Frič - naive painter and musician /Moon Shoes comin Soon/, Dušan polák - musician /Moon Shoes Coming Soon/ and electr. engineer, Zuzana Hrušková - artist, Marlene Hrušková - artist and musician, Suzanne Hrusková - fantsy, December 2017.