Fabriky na lásku

Fabriky na lásku

Existujú rôzne druhy lásky. Ktorý je ten Váš?

There are many kinds of love. What is your kind?