PODAJ ĎALEJ - hra pre dospelých a deti v kultúrnom centre Panoptikum

PODAJ ĎALEJ - hra pre dospelých a deti v kultúrnom centre Panoptikum

Chcete si zakresliť na tému NAŠE MESTO a vytvoriť spoločné dielo? Pozývame Vás na tvorivé skupinové kreslenie (ak si myslíte, že neviete kresliť, ste vyslovene vítaní).

Kedy: Sobota, 24.2. 2018 o 18:00 hod

Kde: Kultúrne centrum Panoptikum, Ružomberok

Vstup voľný, materiál je zabezpečený

 

Čo vás čaká:

- Stretnutie s inými zaujímavými ľuďmi

- Vytvoríme spoločné umelecké dielo

- Dikusia o našom meste

Pravidlá hry:

Sadnite si za stôl. Vezmite si čistý papier a začnite kresliť, čo Vás napadne na tému NAŠE MESTO. Kresbu podajte ďalej svojmu prísediacemu. Prísediaci urobí to isté. Cirkulujte toľko hárkov, koľko kresliarov sedí v kruhu. Počas kreslenia diskutujte o našom meste. Kresby sú ukončené, keď o tom rozhodnú individuálni hráči.

Tešíme sa na Vašu účasť!