LEP s Dobrým centrom - MuDr. Jana Nosková a Mgr. art. Andrea Dobošová

LEP s Dobrým centrom - MuDr. Jana Nosková a Mgr. art. Andrea Dobošová

V spolupráci s Detským centrom a Galériou Ľudovíta Fullu - SNG prinášame ďalší Lep. Hosťkami v dišpute budú ružomberské aktivistky MuDr. Jana Nosková - detská a dorastová lekárka, zriaďovateľka Dobrého centra - Nosko Health Prevention, ktoré poskytuje pedagogické a psychologické poradenstvo. Druhou hosťkou bude Mgr. art. Andrea Dobošová – štatutárka v materskom centre Nevedko. Aké sú dnešné potreby detí? Ako ich v rodine, či v škôlke/škole (ne)zvládame? Ako umenie ovplyvňuje naše životy? Dišputu moderuje Zuzana Hrušková. 

Vstupné: 1,-€