Lep: Toxi do neznáma

Lep: Toxi do neznáma

27. februára 2020 / 17:00
Galéria Ľudovíta Fullu - SNG
 

Moderuje: Mgr. art. Zuzana Hrušková

Dišputa na tému životného prostredia v Ružomberku a jeho okolí s pozvanými hosťami: MUDr. Eva Svozilová (Komisia pre riešenie zápachu a prašnosti / Zdravý Ružomberok), RNDr. Martin Kremler, PhD. (vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ), Patrik Ľupták (aktivista, o.z. Ochrana ovzdušia), Ing. Rastislav Šaravský
(predseda OZ OODL, člen Komisie pre riešenie zápachu a prašnosti), Ing. Milan Filo (Odbor starostlivosti o životné prostredie MVSR), Ing. Daniel Lešinský, PhD. (predseda;
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy).

Smog v našom meste a obavy o naše zdravie, nekultúra smradu, zvýšenie výroby celulózy Mondi SCP, opatrenia a právne predpisy, vyhlásenie Ružomberka za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia vykurovanie a tuhé palivá, dopravná situácia v Ružomberku, komisia pre riešenie zápachu a prašnosti, genotoxicita a karciogenéza. Aj vy máte osobný príbeh? Podeľte sa s nami. Poďme spolu hľadať riešenia.

Zámerom dišpút LEP je spestrenie komunikácie miestnych ľudí na Liptove. Cieľom je iniciovať samotnú zmenu, sociálne analyzovať, ako aj historicky zhromažďovať dáta v regióne Liptov. Dišputy ponúkajú inšpiráciu bežnými, no zároveň „z davu vytŕčajúcimi" ľuďmi. Dišputa je súčasťou výstavy Mesto na križovatke v Galérii Ľudovíta Fullu-SNG.

Viac o našej spolupráci s SNG.

Súvisiace: