COVIDIANA-19

Pencil on recycled paper, limited edition, 2020.
Ceruza na recyklovanom papieri, limitovaná edícia, 2020.