ŽENY VO FOTOGRAFII - VZOR DIEVČA

ŽENY VO FOTOGRAFII - VZOR DIEVČA

Scroll down for English.

 

Výstava so sprievodnou publikáciou.

Kde: Mestská knižnica v Ružomberku, ul. Podhora
Kedy: 06. 11. - 27. 11. 2020 v rámci otváracích hodín

 

Žena sa musí neustále sledovať, je takmer stále sprevádzaná jej vlastným obrazom. Výstava so sprievodnou publikáciou dokumentuje zaujímavosti, rôznorodosť ako aj stereotypy portrétnej podobizne dievčat – akejsi konvenčnej dievčenskej krásy vo fotografii v prvých rokoch života.

 

Zuzana Hrušková (1977) - vo svojich fotografiách zverejňujem portréty svojich afroeurópskych dcér. Momentky som zaznamenala v ich rannom detstve a sú silne poznamenané príchodom do belošského prostredia. V kombinácii s ďalšími 24 zábermi iných, poväčšine neznámych žien ( 2014 - 2020), ktoré som periodicky snímala zozadu, sa fotografie zameriavajú na vážne témy ako možnosť voľby, multikultúrnosť či sexualita a rasa v kombinácii s nevinnosťou a nežnosťou. Prizvukujem pritom, že ženy sa odjakživa museli pozorovať, aby “zapadli do imidžu”, do matrixu toho, čo je v spoločnosti považované za prijateľné. Svojím postojom dávam divákovi na výber.

 

Foto: Zuzana Hrušková

 

Elena Klimešová (1949) je skrytou osobnosťou mesta Ružomberok. Jej silne osobné, lyrické fotografie, ktoré sú zozbierané a interpretované v tejto publikácii ukazujú, čo pre ňu portrétny druh fotografie znamená. Je to jej vlastný spôsob nazerania. Výber fotografií bol pre mňa podmienený náhľadom do jej súkromnej portrétnej zbierky ako aj do rodinných albumov iných rodín, ktorým Elena na požiadanie deti v minulosti portrétovala. Fotografie, ktoré som z tvorby autorky vybrala, zaznamenávajú sny, symboly a realitu výnimočných rodinných portrétov dievčat z obdobia socialistického Československa. Vitajte vo svete osobnej fotografky – ženy fotografky v pozícii, ktorá už viac neexistuje.

 

Foto: Elena Klimešová

 

Všetky zábery boli publikované s povolením majiteľov: Elena Klimešová, Magdaléna Kudličková, Miroslava Hladišová, 2020.

Jazyková korektúra © Ida Hrušková, 2020
Grafická úprava © Daniela Polóniová, 2020 
Koncept © Zuzana Hrušková, 2020, www.fotobezka.sk

Projekt bol podporený mestom Ružomberok.

 

A woman must continually watch herself. She is almost always accompanied by her own image of herself. This SHE TEMPLATE publication documents variations as well as stereotypes in portraiture showing young girls in Slovakia. It examines what is considered to be conventional beauty in photography in contrast to unconventional, innovative perceptions.

ABOUT ELENA’S SHOTS: As a rather unknown, hidden personality from Ružomberok town in the middle of Slovakia, Elena’s intensely personal, lyrical photographs collected and interpreted in this booklet show that, for her, photography is a way of seeing. My intention is to display indelible private images that encompass dreams, symbols, reality, and the daily life of families and their daughters during the socialist era in the history of Czechoslovakia. I emphasise their privacy. Welcome to the world of the personal photographer – the female photographer in a role that no longer exists.

ABOUT ZUZANA’S SHOTS: In my work I show my two daughters, whose heritage is mingled European and African, throughout the early stages of their lives. I combine family portraits with 24 images of other women, spontaneously shot from behind (2000-present). My photographs focus on serious issues and themes such as the freedom of choice, sexuality and race, innocence, violence and tenderness. I emphasise that women have always been expected to monitor our actions in order to present an image deemed acceptable by society. I give the viewer a choice.

All photographs published with the permission of their owners: Elena Klimešová, Magdaléna Kudličková, Miroslava Hladišová, 2020.

The project was supported by the town of Ružomberok.