Simona Hulejová - Je to pre mňa veľmi smutná téma

Simona Hulejová - Je to pre mňa veľmi smutná téma

Rozhovor vo videu