Votívne predmety / Votive objects

 

Nájdené objekty, rôzne okality, 2000 - súčasnosť.

Found objects, various sites, 2000 - presence.

 

Kopyto / Hoof, 2022