Votívne predmety / Votive objects

Votívne predmety / Votive objects

Kopyto / Hoof, 2022

 

Nájdené objekty, rôzne okality, 2000 - súčasnosť.

Found objects, various sites, 2000 - presence.