Kadetadefilm.sk

Kadetadefilm.sk

O projekte KadeTadeFilm

V roku 2020 sme sprístupnili KadetadeFilm databázu. Jedná sa o archív profesionálnych a amatérskych filmových dokumentov mapujúcich regionálne spoločenské zmeny, udalosti a životy ľudí na hornom, dolnom a strednom Liptove. Filmový archív je zameraný na sieťovanie, spájanie komunity a hľadanie nových dokumentárnych zdrojov v analógovom a digitálnom formáte. Archív slúži na vzdelávacie a kultúrne účely v rámci zachovania dedičstva - pokrýva politické, kultúrne, náboženské i národohospodárske udalosti Liptova.
Súčasťou archívu sú sprievodné filmové podujatia FOTOKINO, realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou Ružomberok, Galériou Ľudovíta Fullu-SNG, Liptovským múzeom, prípadne inými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v regióne Liptov, či nadregionálne.

Pokračujte na stránku projektu Kadetadefilm.sk

Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková

fotobezka.zuzana@gmail.com