LEP - Medzinárodný deň Rómov na Liptove

LEP - Medzinárodný deň Rómov na Liptove

Medzinárodný deň Rómov
27/APR 2023 / štvrtok / 17:00 / Divadelné štúdio RosArt / Podhora 18 / Ružomberok

Viete, že v Ružomberku žijú úspešné Rómky a Rómovia? Viac o nich a ich aktivitách sa dozviete vďaka programu, ktorým spoločne oslávime 8/APR - Medzinárodným dňom Rómov.

S umelkyňou Zuzanou Hruškovou budú diskutovať:

Štefan Puška - prvý Róm v mestskom zastupiteľstve v Ružomberku
Martina Ištoková - študentka VŠ a komunitná pracovníčka organizácie Úsmev ako dar
Markéta Balážová - komunitná líderka a spoluzakladateľka hudobno-tanečného zoskupenia Luludi v Ružomberku
Dušan Schnierer - Nízkoprahové centrum Prerod.

Program:

Premietanie filmového dokumentu natočeného v Ružomberku +- 2M (plusmínus dva metre), 10 min., réžia: Zuzana Hrušková
Diskusia zameraná na otvorenie možností spolupráce, informovanie o projektoch a sieťovanie, hľadanie možností využitia umenia ako katalyzátora zmeny.

Organizátor: Fotobežka o.z.
Spoluorganizátor RosArt / divadelné štúdio
Zdroj: KADETADE - Online platforma dokumentárnych filmov a záznamov z Liptova.