Slepá baba (Bohuš Švihra)

Slepá baba (Bohuš Švihra)

Bohuslav je otec 3 detí; žije s anjelmi v podobe manželky a potomkov. Vbehol nám do cesty v decembri 2014. Dvere v kancelárii Maple Academy boli otvorené, diskutovali sme naše plány s divadlom, keď do toho vošiel do miestnosti Bohuslav so slovami, „Ahojte dievčence…“ Skončilo to asi polhodinovou debatou, počas ktorej sme sa pustili do analýzy duchovna a ponímania svetov.

  • Profil: Bohuslav Bohuslavovič Švihra
  • Povolanie: podnikateľ v oblasti finančného plánovania a poradenstva (OVB).

Bohuš, koľko máš rokov?

39 rokov podľa kalendára, no realita je však iná, skutočný vek neexistuje.

Pracuješ pre OVB firmu, ktorá spolupracuje so 14 krajinami v rámci Európy. Čo je tvojou náplňou, lepšie povedané povolaním?

Som podnikateľ v oblasti finančného plánovania a poradenstva (OVB). Ja by som nazval moju prácu skôr ako poslanie, alebo misia, či mentálnym coachingom. Verím v užívanie si života tak, aby ľudia, ktorých som cestou stretol mali po stretnutí so mnou vyššiu kvalitu života, ako predtým.

A čo tvoje vierovyznanie?

Som pokrstený evanjelik. Pojem viera je pre mňa tak zaujímavý, že sa ním veľmi často zaoberám. Mám pocit že viera, cirkev, či náboženstvo sú len slová, ktoré pre každého znamenajú úplne niečo iné ak by sme sa spýtali 100 ľudí, čo podľa nich znamenajú, som o tom presvedčený že každý by mal pod tým istým pojmom úplne inú predstavu.

Môžeš nám povedať, ako si prišiel k tvojmu druhému rodnému menu (Bohuslavovič)?

Ja s tým nemám nič spoločné. Jednoducho za mňa rozhodli rodičia. Narodil som sa v deň menín môjho otca, takže jeho meno sa mi rozhodli dať ako prvorodenému. Aká náhodička…, rok má 365 dní a ja sa narodím presne na meniny môjho otca. U nás na Slovensku sa otčestvo moc nepoužíva. Podnikám na Ukrajine, tam to berú ako samozrejmosť; v ruskom a bulharskom prostredí je meno po otcovi súčasťou rodného mena. Takže z úcty k rodičom mi to prišlo celkom milé. Osobne sa veľmi zhodujem s princípmi a hodnotami ktoré nám boh prenechal.

Sám si sa niekoľkokrát zúčastnil kurzov intuitiívneho videnia. Môžeš nám vysvetliť o čo sa jedná?

Pri mimozmyslovom vnímaní sa používajú špeciálne okuliare. Majú nula luxov, tie isté okuliare sa dávajú aj ľuďom leteckými spoločnosťami počas dlhých letov. Sú to okuliare s ktorými absolútne nič nevidíš, len tmu. Lektori intuitívneho videnia vlastne učia vidieť bez očí. Sú to úžasní ľudia a vrelo odporúčam stretnúť sa s nimi. Miroslav Maduda a Ľubica Pelachová toho určite budú vedieť povedať viac.

Naučil si sa aj ty cez okuliare vidieť?

Ja osobne som prvé dve hodiny len „čumel do tmy“, ale po čase som začal rozpoznávať aspoň svetlo od tmy. Neskôr som vedel rozpoznávať aj farby. Moja dcéra sa tiež zúčasnila kurzu a tá začala rozpoznávať dokonca aj čísla. Je úžasné, že žijeme v dobe, keď sa neuveriteľným spôsobom rozširujú hranice ľudského poznania a možnosti. Verím že to je stále ešte len začiatok.

O čo vlastne ide?

To predsa nie je podstatné. Skôr si myslím že pri tomto tréningu ide o to aby sme si uvedomili a uverili že mnohé obmedzujúce presvedčenia, ktoré sme nadobudli počas nášho života sú už dávno prekonané a neplatné. Verím, že máme všetci ako ľudské bytosti schopnosti, pomocou ktorých vieme dosahovať tie isté ciele a urobiť tak neporovnateľne jednoduchším spôsobom. Je iba na nás, či uveríme alebo ostaneme pri pôvodných pravdách. Je to proste o zmene paradigmy. Ľudstvo sa vyvíja od počiatku vekov…

Ľudia sa ale boja zmeny, nie? Veď dakedy sa za zmenu upaľovalo.

To nové vzniká práve poznatkami, naša celá bytosť sa postupne stavia a po siedmych rokoch sa všetko v nás obnovuje. Ono - obmedzujúce presvedčenia z minulosti vytvárajú spoločnosti bezpečnú zónu.

Ako sa to prejaví?

Myslím, že cieľom je lepšie poznať sám seba a naučiť sa pracovať so svojím potenciálom. Intuitívne videnie je iba jedna z techník, ktorú lektori vyučujú, no môže byť užitočná napríklad pre deti alebo dospelých s poškodeným zrakom. Deti, ktoré nevidia na čítanie, nosia trebárz dioptrie 4-6, zrazu vidia čítať. Tak si predstav, ako sa deťom s narušeným zrakom uľaví, keď začnú čítať. Dieťa má čierne okuliare a jasne číta. Tu ide už len o to, aby sme si uvedomili, aký rozsah sa za týmto všetkým skrýva.

Mňa tiež zaujíma, či existuje nejaký rozdiel medzi ženským a mužským horizontom videnia.

Keď som bol na kurze mimozmyslového vnímania v Liptovskom Mikuláši, ženy rozvinuli schopnosť videnia rýchlejšie. Možno aj preto, že od mužov sa od malička vyžaduje viac racionálneho rozhodovania.

Čo pre teba znamená život?

Nádherná otázka. Myslím si že väčšina ľudí na tejto planéte dostatočne hlboko asi nikdy nebude vedieť popísať čo život vôbec je, …je to dar, poslanie, škola, či nekonečnosť. Podla mňa život je nedefinovateľný slovami. Zaujímavé však je ze väčšinou lepšie poznáme, ako fungujú prístroje okolo nás. Skúmame naraz úžasne veľa vecí, úkazov, ktoré nás obklopujú. Máme encyklopédie, Wikipédiu a milión informacií o všetkom možnom. Otázka života je tak fascinujúca že odporúčam sa ňou zaoberať celý život.

Život je iný, ako navonok vyzerá, je ako také divadlo. Ľudia si myslia, že život prežívajú, no veľakrát je to inak. Ľudia sú v súčasnej dobe zmätení médiami. Rešpekt, alebo úcta znamenajú veľa. Názory ľudí sú pre mňa dôležité.

Čo si študoval?

Som elektrikár. Skončil som Elektrotechnickú školu v Liptovskom Hrádku. Na škole som sa stretol s manželkou, tá je dôležitejšia, ako nejaké diplomy. Je mojim anjelom.

Rozprávaš cudzím jazykom?

Jazyk je melódia. Keď ľudia nerozumejú jazyku, vnímajú ho ako melódiu. Deti sú v tom úžsné…Moje odporúčanie je v prvom rade ovládať „svoj“ jazyk. Pekná slovná hračka, nie? Podľa mňa cieľom komunikácie nie je úroveň jazyka ako taká, ale schopnosť odovzdať informáciu tak aby ju druhá strana porozumela a pochopila. Verím že čoskoro príde doba, v ktorej si budeme medzi sebou odovzdávať informácie veľmi zaujímavým spôsobom. Mnohí to už teraz využívajú, často však nevedomo. V budúcnosti si budeme môcť cudzí jazyk stiahnuť a vedieť ho.

Môžeš nám odporučiť niečo zaujímavé na čítanie?

Knihu s názvom Päť jazykov lásky.

Neuromarketing je oblasť marketingu, ktorá pracuje na základe výskumu ľudského správania, vychádzajúc z neurológie a psychológie. Zaoberá sa tým, ako a prečo vnímame určité veci atraktívnejšie alebo pozitívnejšie, resp. čo rozhoduje o tom, prečo si niečo chceme kúpiť alebo po niečom začneme túžiť. Ako vidíš ľudské správanie ty? 

Výroky učiteľov, či rodičov majú veľmi silnú programovaciu schopnosť, preto by si mali dať pozor, čo hovoria. Ja osobne verím, že sme schopní zosynchronizovať sa so svojimi životmi a to z nás potom bude aj vyžarovať.

Na záver nášho rozhovoru spomeniem HIGHWAY, o ktorej si sa zmieňoval… 

Áno, znamená to, že človek dosiahne maximálne výsledky s minimálne vynaloženým úsilím. Napríklad v rodine. Ten ďalší „level“, ktorý ľudia budú môcť dosiahnuť, bude o napĺňaní samého seba. Treba, aby ľudia pozahadzovali prekážky, tie obruče, čo ich zväzujú. Ľudia si na duchovnej úrovni potrebujú len ťapnúť.

Hovoríme o Ružomberčanoch?

Nie, vo svetovom ponímaní. Ja spájam ľudí organicky, bez tabuľky.