RÓMSKA KOMUNITA NA LIPTOVE

RÓMSKA KOMUNITA NA LIPTOVE

Žena cez okno, 2021.

 

 

PRÍBEHY Z TEXTILNEJ, 2021

Súbor nových kresebných záznamov, textových zápisov a fotografií, limitovaná edícia 

 

V procese hľadania odpovedí na moje otázky vo vzťahu k ne/bezpečiu a teritóriu, sa zameriavam na rómsku komunitu a súdržnosť pri vytváraní tzv. “komfortných zón” - zón bezpečia, ktoré ľudia tvoria, aby prežili, či uchránili svoju rodinu, tradície, identitu pred vonkajším nebezpečím. O tento druh komunitnej súdržnosti či spolupatričnosti, som sa začala zaujímať už počas môjho života v Anglicku.

Zaujímajú ma výskumy americkej profesorky Brené Brownovej, ktorá už dekády robí vyskumy na témy zraniteľnosti, odvahy, hanby, či empatie. Podľa Brownovej minimalizovaním zraniteľnosti, neistôt a strachu, máme väčšie šance dostatočne prežívať lásku, mať dostatok jedla, spoznať svoj talent a mať všetko pod kontrolou.

Na Slovensku sú v nás predsudky voči inakosti hlboko zakorenené a prítomné vo všetkých vekových a vzdelanostných kategóriách. Negatívne postoje sú veľakrát u ľudí formované v procese socializácie vplyvom médií. Vlna masovej emigrácie z roku 2015 spôsobila v ľuďoch ešte väčšie návaly "teritoriálnej neistoty" a strachu z inakosti.
Projekt PRÍBEHY Z TEXTILNEJ je silno inšpirovaný rezidenčným pobytom v Budapešti, kde som v mesiacoch jún - august 2015 spolupracovala s Gallery8 (galéria zameraná na rómske umenie a kultúru).

Počas môho pobytu v Maďarsku som vytvorila cyklus diel, ktorých centrálnou otázkou bol „sociálny šejdizmus" a vykorenenosť. V rámci kolektívnej výstavy The Memory of the Roma Holocaust, som spolupracovala s maďarskou spisovateľkou Erdős Virág a sociologičkou Angelou Kosce, kurátorkou galérie bola Timea Junghaus.

Odkedy som sa vrátila žiť na Slovensko, na Liptove som spoznala niekoľko koreňových rómskych rodín. Tieto rodiny majú v Ružomberku dôležitú pozíciu - medzi rómskou komunitou sú dominantnými a rešpektovanými. Počas mojich prieskumov, výjazdov s fotoaparátom, som mapovala vzťahy rómskych rodín v susedstve s nerómskymi rodinami, ktoré spolu kohabitujú.

Predstavujem súbor nových kresieb, kresebných záznamov, textových zápisov a fotografií. Moje novovzniknuté diela hovoria o traume, ktorú okolo seba neustále vytvárame na základe etnickej neznášanlivosti - tá je v regióne Liptov veľmi silná. Zámerom môjho projektu je mapovať dôvody ako aj ponúknuť riešenia prostredníctvom inklúzie rómskej komunity cez kultúrne projekty v regióne. Na základe diel, ktoré vznikli počas môjho štipendia, v lete 2021 v spolupráci s mestom Ružomberok a KDAH, organizujeme kultúrne popoludnie zamerané na šírenie pozitívnych myšlienok o rómskej kultúre.

Podujatie bude realizované dňa 23. júla 2021 v popoludňajších hodinách ako súčasť Kultúrneho leta 2021. Štipendium podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2021.