Spod rúška

Každý z nás prežíva "COVID-19 izoláciu" po svojom. Presne o tom sú naše spoločné riadky. Projekt vznikol v marci 2020 - cieľom ankety je zhromaždiť údaje od miestnych ľudí v Ružomberku o tom, čo prežívajú počas striktných opatrení. Plánom je vynájsť podporný systém pre obyvateľov mesta, ktorý by pomohol v období "rekonvalescencie".